sugar-house-park-salt-lake-city-utah

Sugar House Park on a sunny day